Prawa konsumenta - gwarancja

 • Gwarancja i reklamacja:
  • O gwarancji mówimy wtedy, sprzedawca wydaje nam do sprzedawanego produktu dokument, wystawiany przez niego samego lub przez producenta. Warto zaznaczyć, że wystawienie gwarancji nie jest obowiązkowe. Powinna ona zawierać informacje dotyczące adresu i nazwę gwaranta, obowiązki i uprawnienia kupującego oraz długość gwarancji. Przepisy prawa nie narzucają producentom długości trwania gwarancji, sami decydują według swojego uznania.
  • Reklamacje mamy prawo zgłosić sprzedawcy w ciągu 2 lat od podpisania umowy. Kiedy zgłaszamy reklamacje powinniśmy ją przedstawić na piśmie, aby w wypadku jakichkolwiek niejasności mieć dowód zgłoszenia reklamacji.
   • Podobnie jak w przypadku zawierania umowy, aby reklamacja była ważna musi zawierać: datę zgłoszenia, nazwę sprzedawcy i nasze dane osobowe oraz określenie towaru, który reklamujemy.
   • Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie i ustosunkowanie się do złożonej przez nas reklamacji, w przypadku nie dotrzymania przez sprzedawcę tego terminu, reklamacja zostaje uznana na naszą korzyść.
   • Reklamacji podlegają również produkty przecenione, promocyjne o ile obniżony towar przed zakupem nie posiadał żadnych wad.
  • Brak jest przepisów nakazujących sprzedawcy przyjęcie zakupionegoprzez nas towaru i zwrot gotówki. Wszystko zależy od dobrej woli sprzedawcy. Większość sklepów ze względu na zachowanie pozytywnego wizerunku swojej marki ustala furtki pozwalające na zwrot zakupionych towarów w określonym czasie od daty zakupu.