Obsługa zwrotów

Tak, jak w przypadku zwykłych transakcji przysługuje nam prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od kupna. Lecz nie mamy możliwości zrezygnowania z wszystkiego, co nabywamy, min. z zakwaterowania, transportu, z prenumeraty prasy, z produktów ulegających szybkiemu zepsuciu czy towaru przygotowanego na specjalne, indywidualne zamówienie.

Za zwrot towaru, jego odesłanie koszty ponosi klient, chyba, że towar odsyłany jest w ramach reklamacji, to wtedy po przychylnym dla klienta rozstrzygnięciu sprawy będą mu zwrócone poniesione wydatki.

Zawsze też możemy zrezygnować z zamawianego przez nas produktu, tylko pamiętać trzeba o tym, aby odmowa taka była napisana i przesłana listem poleconym ciągu dziesięciu dni od podpisania umowy lub odebrania towaru.

Dokonywanie zakupów przez internet niesie ze sobą zapewne większe ryzyko niż zakup towaru w sposób konwencjonalny. Niepodważalną zaletą takiego handlu jest możliwość dokonywania zakupów przez 14h na dobę i 7 dni w tygodniu. Internet daje nam możliwość dotarcia do samego producenta i specjalnych rabatowych ofert, które nawet po pokryciu kosztów przesyłki są korzystniejsze niż zakup w świecie realnym. Zalety te dostrzegli już obywatele krajów starej Unii Europejskiej, potrwa jeszcze kilka lat zanim wraz z upowszechnieniem się w Polsce Internetu ta forma dokonywania zakupów się przyjmie.