Korzyści z reklamy

Idealna reklama

Drama

Dramatyzowanie treści przekazu reklamy, demonstrowanie specjalnych i jednych w typie cech towaru, według, jaki nie zrobi nawet najwytrawniejszy sprzedawca;

Zasięg

Łatwość docierania do wielkiej rzeszy konsumentów w wielu zakątkach Ziemi, przy relatywnie niewielkich kwotach samiusieńkiej reklamy biorąc pod uwagę zasięg, jaki obejmuje;

Powtarzanie

Wielokrotne ponawianie promocji, umożliwia adresatowi dokładnie poznać się z jej przekazem i zwiększa jej skuteczność w odbiorze;

Przemyślana perspektywa

Długofalowe budowanie wizerunku firmy;

Sugerowanie

Informowanie klienta o argumentach przemawiających za skorzystaniem z reklamowanych obsługi, lub nabyciem towaru, bez wywierania bezpośredniej presji ich zakupu;

Wizerunek

Wywieranie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa poprzez emitowanie promocji - często reklamowana spółka jest postrzegana przez konsumentów jako zasobna, ogromna, a co z tym się wiąże godna zaufania.

Bezrefleksyjność

Przy całym szeregu korzyści, jakie niesie ze sobą reklamowanie usług oraz wyrobów może byc ona też skarbnicą wad. Do największych oraz w najwyższym stopniu rażących zalicza się jej bezosobowy wizerunek, jednostronne nadawanie przekazu bez elastycznego dopasowywania się do reakcji odbiorcy oraz liczenia się z jego potrzebami.